SH Reglement

 

Studio Hellenbrand

Reglement • Ieder lid krijgt/heeft een persoonlijke ledenkaart. Je bent verplicht deze ledenkaart altijd mee te nemen. Zonder deze ledenkaart kun je niet deelnemen aan de lessen. Bij verlies of ernstige beschadiging van de ledenkaart word er een nieuwe ledenkaart gemaakt op de kosten van de eigenaar. Deze kosten bedragen € 1,-. Bij afmelden dient de ledenkaart te worden ingeleverd!
 • De contributie voor de lessen dient voor einde van iedere maand betaald te worden. Voor de leden die niet voor het einde de maand hun contributie betalen rekenen wij een boete van € 2,50 per niet op tijd betaalde maand.
 • Uiteraard is inhalen van gemiste lessen mogelijk, dit gebeurt altijd in overleg met en goedkeuring van Studio Hellenbrand. Het missen van lessen, zonder dit van te voren kenbaar te maken of aan te geven, is volledig voor rekening van de deelnemer.
 • De opzegging van het lidmaatschap bedraagt minimaal één (1) maand. Bij niet afmelden loopt de contributie gewoon door! De afmelding dient schriftelijk per e-mail naar info@studio-hellenbrand.nl gedaan te worden. Ook dient bij afmelding de ledenkaart te worden ingeleverd!
 • De kleedkamers netjes achterlaten en eigen gemaakte rommel opruimen.
 • Het is niet toegestaan eigen dranken en/of etenswaren mee te brengen, ook niet naar de kleedkamers. Constateren wij dat dit wel gebeurd dan rekenen wij een boete van €1,50 per eigen meegebrachte drank en/of etenswaar. Deze boete wordt bij het lesgeld van iedere maand erbij gerekend.
 • Materiaal vernield door schuld, dan wel door grove nalatigheid (te bepalen door Studio Hellenbrand) dient vergoed te worden.
 • Studio Hellenbrand is nimmer aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen van leden.
 • De instructeur, diens plaatsvervanger, kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, hoe ernstig ook, opgelopen tijdens de lessen dan wel indien dit letsel het gevolg zou kunnen zijn van de gevolgde lessen.
 • Wij stellen het zeer op prijs dat bij problemen en of onvrede over zaken in relatie tot Studio Hellenbrand, deze direct worden besproken met Kevin en Bibi. In het belang van jullie (onze leden) en de dansschool, hopen wij dat we elkaar respecteren zodat er geen speculaties of andere onduidelijkheden de ronde doen.
 • Een ieder die zich aanmeld bij Studio Hellenbrand, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.Wij geven te allen tijde de voorkeur aan een omgeving waar iedereen met veel plezier en respect volop kan genieten en recreëren.

© Studio Hellenbrand 2016